Skip to main content

HMS for verneombud og ledere inkl. klasseromsundervisning

På forespørsel

Kurset tilbys som en kombinasjon av e-læringskurset "HMS for verneombud og ledere" og en dagssamling for å oppfylle arbeidsmiljølovens §6-5 og §7-4 om opplæring av verneombud og AMU-medlemmer. Samlingen foregår fortrinnsvis i fysisk klasserom, og brukes for å kunne utdype emnene fra e-læringskurset, blant annet gjennom case-arbeid og gruppediskusjoner. Klasseromskurset tilpasses virksomhetens behov og ønsker. 

Kurset er laget for å gjøre deltakerne bedre i stand til å ivareta HMS-utfordringene i sitt daglige arbeid, og gir begrunnelser for hvorfor HMS-aktiviteter er både nyttig og lønnsomt. Deltakerne går gjennom de viktigste prinsipper og metoder innenfor HMS-arbeid. Kurset gir et teoretisk fundament innen HMS, hele tiden med et klart blikk for hvordan arbeidet med sikkerhet, helse og miljø planlegges og utføres i praksis. 


KURSINNHOLD

 • HMS-regelverk  
 • Styringssystemer og HMS  
 • Risikostyring  
 • Målstyring  
 • HMS-roller og samarbeid  
 • HMS-kultur og organisasjonskultur
 • Oppfølging og revisjon
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Gransking og læring
 • Kontinuerlig forbedring

HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?
E-læring i kombinasjon med klasseromsundervisning dekker temaene som kreves for å fylle arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 om opplæring av verneombud og AMU medlemmer. 
Videre gir kurset:
 • forståelse for forholdet mellom godt HMS-arbeid og forebygging av tap av verdier som liv, helse og en natur i balanse 
 • kjennskap til de viktigste styringselementene i HMS-arbeidet   
 • kjennskap til prinsipper for god HMS-kultur   
 • en introduksjon til vanlige metoder for risikostyring, revisjoner og forbedringsarbeid   
 • motivasjon for å jobbe med HMS på egen arbeidsplass

HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Personell i stillinger som prosjektledere og linjeledere på alle nivåer, verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg (AMU), prosjektmedarbeidere ved oppstart av store prosjekter, annet personell med ansvar eller interesse for HMS-arbeidet i virksomheten.  
 • Sektor: Bygg- og anleggsbransjen, offshoreindustri og annen industrivirksomhet.


PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform:  E-læring og klasseromsundervisning
 • Forkunnskaper:  Ingen
 • Eksamen:  Nettbasert eksamen
 • Varighet: 4 - 5 timer e-læring og 1 dag undervisning

Contact Form

HMS for verneombud og ledere inkl. klasseromsundervisninghide