Skip to main content

Gransking av hendelser og ulykker

1900 NOK

Vi gransker og undersøker for å lære, iverksette forebyggende tiltak og forhindre gjentakelse av uønskede hendelser. Å granske en hendelse er som å skrelle en løk. Vi starter med de direkte årsakene som er de mest synlige. For å komme til bunns i hendelsene må vi avdekke "lag på lag" hvilke andre årsaker som ligger bak. Den teknologiske utviklingen, og ikke minst nye organisasjonsformer, fører til at kompleksiteten øker og det blir vanskeligere å forstå sammenhengen mellom hendelsen og de bakenforliggende årsakene til hendelsen. Dette kurset presenterer metode, organisering og prosess for gjennomføring av granskinger. Kurset kan også tilbys i kombinasjon med dagssamling, ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.

KURSINNHOLD:

 • Beskrivelse og klassifisering av hendelser
 • Organisering av en gransking
 • Innsamling og sikring av informasjon
 • Taps-årsaksmodellen
 • MTO-modellen
 • STEP-modellen
 • Rapportering og oppfølging

HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?

Etter avsluttet modul skal deltakerne forstå hva gransking er og kunne de ulike trinnene i en granskingsprosess. Deltakerne vil også få kunnskaper om hvordan gransking ledes og gjennomføres i praksis. 

HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Installasjonsledere land- og offshore, prosjektledere, linjeledere og annet personell som skal lede eller delta i granskingsteam.
 • Sektor: Olje og gass, kraft og annen industri.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform: E-læring
 • Forkunnskaper: Ingen
 • Eksamen: Nettbasert eksamen
 • Varighet: 3-5 timer

Contact Form

Gransking av hendelser og ulykkerhide