Skip to main content

Innføring i HMS for ansatte

950 NOK

Dette kurset er ment som en introduksjon til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i arbeidslivet. Det er utformet med tanke på nyansatte som ikke har tidligere arbeidserfaring, eller som ikke har hatt noen opplæring i HMS-arbeid. Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse som utgangspunkt for å håndtere HMS-utfordringene i sitt daglige arbeid. Kurset gir også informasjon om de viktigste formelle rammene som regulerer HMS-arbeidet. Intensjonen er - i tillegg til å gi grunnleggende HMS-opplæring - å skape interesse og motivasjon for å jobbe med HMS på arbeidsplassene. 

KURSINNHOLD 
 • Grunnlag for HMS-arbeid 
 • Risiko og tap 
 • HMS-rammeverk og lovverk 
 • Roller i HMS-arbeidet 
 • Forsvarlig sikkerhet 
 • HMS-kultur 
 • Beredskap 
HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG OG MIN BEDRIFT? 

Etter at kurset er gjennomført skal deltakeren ha 

 • forståelse for hvorfor systematisk HMS-arbeid trengs 
 • kunnskap om lovverk som gir rammene for HMS-arbeid i virksomhetene 
 • kjennskap til begrepene risiko og tap, og hva som kan regnes som forsvarlig arbeidsmiljø 
 • kjennskap til de grunnleggende prinsippene for et godt HMS-arbeid 
HVEM BØR TA DETTE KURSET? 
 • Målgruppe: Ansatte på alle nivåer og i alle roller, som ikke har noen tidligere opplæring i HMS-arbeid.   
 • Sektor: Alle bransjer, privat og offentlig sektor 
PRAKTISK INFORMASJON: 
 • Læringsform: E-læring  
 • Forkunnskaper: Ingen 
 • Eksamen: Nettbasert eksamen 
 • Varighet: 2-3 timer 
Contact Form

Innføring i HMS for ansattehide