Skip to main content

Risikovurdering av kjemisk helsefare ved bruk av ChemiRisk

2500 NOK

Kurset gir en innføring i kjemikaliestyring og risikovurdering av helse i forbindelse med arbeid med kjemikaler. Kurset baserer seg på bruk av ChemiRisk som verktøy for risikovurdering og CHESS som elektronisk stoffkartotek.


KURSINNHOLD:

 • Teori: gir teoribakgrunn for å kunne utføre en risikovurdering av arbeid med kjemikalier, samt kort forklare sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og forskjellige perspektiver på risikovurderinger.
 • Stoffkartotek (CHESS): gir en innføring hva CHESS er og hva du kan bruke dette systemet til som HMS-koordinator.
 • Bruk av ChemiRisk: gi en innføring i hva risikovurderingsverktøyet ChemiRisk er og hvordan du kan bruke verktøyet til å utføre risikovurderinger av arbeid med helsefarlige kjemikalier.
HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?

Etter avsluttet modul skal deltakerne ha kunnskaper nok til på egen hånd å kunne utføre risikovurderinger av kjemikalier og bidra i sitt selskaps kjemikaliestyring. Kurset vil gi kunnskap til å kunne:

 • forstå grunnleggende begreper nødvendig for å gjennomføre en risikovurdering av arbeid med kjemikalier
 • forstå grunnleggende prinsipper knyttet til kjemikaliestyring og bruk av stoffkartotek
 • gjennomføre en risikovurdering av arbeid med kjemikalier ved hjelp av ChemiRisk
 • bruke og administrere kjemikalier i Fellesdatabasen (CHESS)

HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Ansatte som jobber med kjemikaliestyring og som benytter ChemiRisk.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform: E-læring
 • Forkunnskaper: Basiskunnskaper innen håndtering av kjemikalier.
 • Eksamen: Nettbasert eksamen
 • Varighet: 2 timer

Contact Form

Risikovurdering av kjemisk helsefare ved bruk av ChemiRiskhide