Skip to main content

Hvordan styre selskapsrisiko (ERM)

2900 NOK

Helhetlig risikostyring handler om å jobbe med det som er viktig for virksomheten, dvs. å prioritere riktig i en hverdag med store utfordringer og med begrensede ressurser. Formålet med helhetlig risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap. Kurset kan også tilbys i kombinasjon med dagssamling (anbefales), ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.


KURSINNHOLD:

 • Risikostyring - begrepsavklaring
 • Hvorfor risikostyring
 • Hvordan strukturere risikostyringen i bedriften
 • Hvordan gjennomføre risikostyringsprosessen
 • Hvordan etablere styringsstruktur, roller og ansvar
 • Hvilke støttesystemer kan understøtte risikostyring
 • Hvordan utvikle en kultur som understøtter helhetlig risikostyring
 • Hvordan lære, evaluere og forbedre helhetlig risikostyring

HVORDAN ER DETTE KURSET TIL NYTTE FOR MEG, OG FOR MIN BEDRIFT?

Etter avsluttet modul skal deltakeren ha en økt forståelse for risikostyring og hvordan bedriften kan implementere dette i sin virksomhet.


HVEM BØR TA DETTE KURSET?

 • Målgruppe: Installasjonsledere Prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring granskingsteam.
 • Sektor: Landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning.

PRAKTISK INFORMASJON:

 • Læringsform: E-læring
 • Forkunnskaper: Ingen
 • Eksamen: Nettbasert eksamen
 • Varighet: 4-6 timer

Contact Form

Hvordan styre selskapsrisiko (ERM)hide